O firmie

Najwyższe europejskie standardy i wieloletnie doświadczenie

Elanda Pharma jest polską firmą, która już od 26 lat w swoim zakładzie produkcyjnym wytwarza produkty lecznicze, środki spożywcze, suplementy diety.

Od 2019 roku Elanda Pharma posiada zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie przerób środków odurzających grupy I-N.

Spełnia wymagania PN-EN ISO 13485 w zakresie: usługi projektowania, rozwoju, produkcji i dystrybucji niesterylnych wyrobów medycznych na zlecenie.

Wysokie wymagania stawiane surowcom i materiałom stosowanym w produkcji zgodnie z najwyższymi standardami w ramach wdrożonej w firmie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i HACCP przy udziale nowoczesnego parku maszynkowego pozwalają na uzyskanie produktów najwyższej jakości.

Wytwarzane produkty są doceniane przez klientów i cieszą się uznaniem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Elanda Pharma świadczy również usługi związane z przepakowywaniem i etykietowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, środków spożywczych oraz kosmetyków.